3D
Mallinnus

Tietokoneavusteinen suunnittelu CAD(Computer-Aided Design) on tietokoneen käyttöä apuvälineenä suunnittelutyössä. Siinä rakennukset tai kappaleet suunnitellaan suoraan kolmiulotteiseksi oikeaan mittaansa. Kuvan objekteille voidaan määrätä ominaisuuksia ja ympäristölle määrittää valaistusolosuhteet, jolloin mallista voidaan tehdä hyvinkin realistisia kuvia suunnittelun tueksi.

Tällä tavalla on helppo hahmottaa ns. valmis kappale jo tietokoneen ruudulta, jonka mukaan mallinnukseen voidaan tehdä tarvittavat muutokset ennen sen valmistamista. Vaihtoehtoisesti mallinnoksesta voidaan tulostaa myös kuva näytettäväksi potentiaalisille sijoittajille, jos kyseessä on esim.  uusi prototyyppi tai sille haussa oleva rahoitus.

Käyttämillämme ohjelmilla on myös helppo animoida kappaleiden liikeradat, jotta nähdään komponenttien toimivan varmasti keskenään.

Mallinnokset voidaan tehdä jo olemassa olevasta kappaleesta mittaamalla tai skannaamalla. Mallintaminen onnistuu myös piirroksesta, valokuvasta tai pelkästä ideastakin.

Tässä tapauksessa hahmotellaan yhdessä alusta alkaen kappale valmiiksi 3D-malliksi ja tulostetaan se lopulta valmiiksi tuotteeksi.


Mitä kaikkea voi

Mallintaa?

Periaatteessa voimme mallintaa lähes mitä tahansa, mutta kappaleen tai mallinnuksen valmistamisessa tuleekin sitten tietyt tekniset rajoitukset vastaan.

Yleisimpiä mallinnuskohteita ovat esimerkiksi harrasteajoneuvojen osat, joita ei enää valmisteta, omat prototyypit ja keksinnöt, yksilöitävät käyttötavarat, erilaiset apuvälineet...

Perinteisen mallintamisen lisäksi skannaamalla voidaan helposti mallintaa hankalampia muotoja, esimerkiksi moottoripyörän lokasuojia ja muita kateosia, huonekaluja, ajoneuvoja ja vaikka henkilöitä sekä kasvoja. Skannauksiin voidaan myös tarvittaessa tehdä tarvittavia muutoksia jälkikäsittelemällä.